Maartensdijk (en De Bilt) in WO2

Er zijn legio verhalen over de tweede wereldoorlog. Van grootse beschrijvingen van de dramatische gebeurtenissen op het wereldtoneel tot persoonlijke verhalen van wereldberoemde helden of slachtoffers. Een historische vereniging richt de aandacht echter op lokale dramatische gebeurtenissen en de persoonlijke ervaringen van dorpsgenoten, die soms ook slachtoffer of held blijken te zijn.
In dit ‘dossier’ willen wij u toegang geven tot (bijna) alle verhalen die in onze huidige gemeente De Bilt worden verteld. Maar wij richten ons vooral op verhalen die in de oude gemeente Maartensdijk en haar kernen de ronde doen of vergeten zijn. Het zijn de verhalen, die te vinden zijn in artikelen in de lokale pers, in de periodieken van de lokale historische verenigingen en in een aantal boeken. Uiteraard zochten wij naar verhalen op het Onlinemuseum De Bilt (OMDB). Het overgrote deel van de verhalen is via onderstaande pagina’s rechtstreeks te lezen, door een link naar de oorspronkelijke aanbieder.

Hoeveel weet u van onze lokale geschiedenis tijdens de tweede wereldoorlog?Probeer het eens.
Kijk bijvoorbeeld eens wat het oplevert als u de naam van verzetsheldin Jacoba van Tongeren als zoekterm gebruikt bij ‘Alle artikelen …’.
Of zoek eens in de artikelen, die per kern gesorteerd zijn. Hoeveel nieuws treft u aan?

Reageren mag!
Mist u artikelen of boeken? Vindt u fouten? Heeft u aanvullingen? Wilt u meer weten?
Wij ontvangen graag uw reacties, die gebruikt zullen worden om dit dossier uptodate te houden. Stuur uw bericht naar Dossier WO2

Verantwoording
Naar een oorspronkelijk idee van Frank Klok verzamelden wij zoveel mogelijk verhalen in artikelen in de lokale pers (De Vierklank), in de periodieken van de twee lokale geschiedenisverenigingen (St. Maerten en De Biltse Grift) en op het Onlinemuseum De Bilt (OMDB). Daarnaast vermelden wij een aantal boeken, dat regelmatig als bron gebruikt is voor publicaties.
De Vierklank is doorzocht op het trefwoord ‘oorlog’ en de vroege publicaties zijn handmatig bestudeerd op artikelen over WO2 in de maanden april en begin mei. Helaas ontbreekt in het online krantenarchief van De Vierklank de periode 1996 tm 2012. De Biltse Courant viel helaas af bij onze zoektocht omdat alleen de laatste jaargang online staat.
St Maerten en De Biltse Grift zijn handmatig van de eerste tot de laatste jaargang doorzocht op verhalen over of verbonden met WO2, met uitzondering van de jaren 2017 tm 2019 van De Biltse Grift, omdat die nog niet online staan.
Het Online Museum De Bilt (OMDB) is doorzocht met het trefwoord  ‘tweede wereldoorlog’. Dat leverde een mooie serie verhalen op, die nog regelmatig wordt aangevuld.
De boeken zijn geselecteerd op basis van referenties in de eerder gevonden artikelen. Alle boeken zijn – waar mogelijk – voorzien van een link naar de openbare bibliotheek catalogus. Het boek kan dan online worden gereserveerd via de dichtstbij zijnde bibliotheek.

Met heel veel dank aan het OMDB, De Vierklank, De Biltse Grift en St Maerten.