De Tol

De tollen in Maartensdijk hebben een roemruchte geschiedenis. In ons tijdschrift St Maerten is daar al in 1994 een artikel over geschreven door Leo Fijen (link). In het redactioneel commentaar wordt vermeld hoezeer de tol in Maartensdijk al in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw de gemoederen bezig hield. De ‘tolbestormingen’ haalden meerdere malen de landelijke pagina’s. Klik hier … als u de krantenartikelen wilt lezen.
Voor de sluiting van de tol in 1953 haalden ook de visuele media, inclusief het Polygoon journaal alles uit de kast. In dit korte filmpje wordt een (geluidloos) beeld gegeven van de tolbestorming in 1931 én van de sluiting (met Polygooncommentaar) in 1953.