De Tol

De tollen in Maartensdijk hebben een roemruchte geschiedenis. In ons tijdschrift St Maerten zijn daar al meerdere artikelen over geschreven. Met name in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw hield de tol in Maartensdijk de gemoederen bezig. De ’tolbestormingen’ haalden meerdere malen de landelijke pagina’s. Voor de sluiting van de tol in 1953 haalden ook de visuele media, inclusief het Polygoon journaal alles uit de kast. 

In dit korte filmpje wordt een (geluidloos) beeld gegeven van de tolbestorming in 1931 én van de sluiting (met Polygooncommentaar) in 1953.