Het huis dat nooit gebouwd werd. Wie weet meer?

Van dominee Weststrate uit Heerde (inmiddels met emeritaat) ontvingen wij een originele bouwtekening voor een woning aan ‘het rondje’ aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Pikant detail: de tekening met het ontwerp dateert uit 1944! Het is intrigerend dat iemand in die tijd zulke plannen had. De opdracht werd gegeven door G. Bos.
Het huis is – voor zover we weten – nooit gebouwd en zeker niet op die plek.
Wie kan ons helpen aan informatie over de achtergronden van dit huis? Wie was G. Bos? Waarom kon hij/zij in 1944 nog deze plannen maken?

Hieronder een aantal details van de tekening die we ontvingen.

Aanzicht vanaf de Tolakkerweg
Plattegrond van woning en tuin
Zuidgevel
Schets van ‘het rondje’ en plaats van de te bouwen woning
Naam van de architect en datum van de tekening

De architect is interessant. Ferdinand Bernardus Jantzen (Amsterdam, 29 juni 1895 – Ede, 25 augustus 1987) was een Nederlands architect van protestantse kerken. Hij was in protestantse kringen tamelijk bekend. Hij ontwierp bakstenen kerkgebouwen, aanvankelijk in de stijl van het expressionisme, verwant aan de Amsterdamse School. Vanaf het einde van de jaren 30 van de 20e eeuw sloeg hij een meer traditionalistische richting in.

We zijn benieuwd of er mensen zijn in Hollandsche Rading of elders, die weten wie opdrachtgever G. Bos was of anderszins weten van de plannen om dit huis te bouwen. Wellicht is via hen ook te achterhalen waarom het plan niet is uitgevoerd. Al ligt de gedachte voor de hand dat het verloop van de oorlog daar mee te maken zal hebben.

Heeft u informatie of vragen? Stuur een mailbericht naar nieuwsbrief@historischeverenigingmaartensdijk.nl. Wie ons het meest op weg helpt krijgt sowieso een eervolle vermelding in de volgende nieuwsbrief en iets lezenswaardig uit de bibliotheek van onze vereniging.

Excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum op donderdag 30 november.

Het interim-bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk organiseert voor haar leden een excursie naar Fort Vechten en het waterliniemuseum.

Fort Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), in 2021 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

In onze voormalige gemeente Maartensdijk liggen maar liefst vijf van de 45 forten van de NHW. Lees hier … alles over de Maartensdijkse forten van de NHW.

Het programma van de excursie ziet er als volgt uit:
Donderdag 30 november. Vertrek naar Fort Vechten op eigen gelegenheid; reistijd per auto vanuit het centrum Maartensdijk plusminus 20 minuten.
Aanmelden bij de secretaris Conny Holdinga via deze email link of 06-51081407. Het maximaal aantal personen is 30 en vol is vol.

Aankomst met koffie/thee in het café van Fort Vechten: 10.30 uur
Inleiding door Anne Doedens in het auditorium: 11.00- 11.30 uur
Een groep (15 personen) gaat naar het museum,
de andere groep (15 personen) gaat voor de rondleiding over het fort: 11.30-12.45 uur
Pauze: koffie/thee met gebak in het café: 12.45 – 13.15 uur
Een groep gaat voor de rondleiding over het fort,
de andere groep gaat naar het museum: 13.45 – 14.30 uur
Vertrek op eigen gelegenheid
De entree van het museum wordt door de Historisch Vereniging Maartensdijk betaald. Als u in bezit van een museumkaart bent, neem hem dan mee.

De excursie is minder geschikt voor rollators gelet op de afstand van parkeerplaats tot aan het museum, en de rondleiding over het fort.

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een interim-bestuur.

Algemene Ledenvergadering op 19 september.

Op 23 juni j.l. ontving u onverwacht het bericht dat het bestuur van onze vereniging is afgetreden. Samen met de penningmeester en de secretaris van het afgetreden bestuur heeft een groep actieve leden de conclusie getrokken dat de vereniging zich onder de huidige omstandigheden geen periode zonder bestuur kan permitteren.
Daarom is een voorlopig interim-bestuur geformeerd, dat in een brief (zie bijlage) uitleg geeft en een algemene ledenvergadering aankondigt.
De brief bevat verder een oproep om kandidaten voor een nieuw bestuur aan te melden.

IN MEMORIAM LIESBETH DU MEE

Liesbeth du Mee schreef in 2002 haar eerste artikel in St Maerten en daar werd zijn aangekondigd als ‘het jongste lid van de Archiefwerkgroep’. Er zouden nog meer dan 15 artikelen volgen, de meeste over kunst en geschreven in samenwerking met Jettie Verwer. Liesbeths laatste bijdrage dateert uit 2015, waarin zij de Canon van Maartensdijk presenteerde waarvoor zij namens onze vereniging alle teksten schreef.
Ruim een jaar geleden nam ze contact op met de huidige archiefgroep, omdat ze ernstig ziek was en omdat ze ons een deel van haar eigen archief wilde schenken. Onderdeel van die schenking was een beeld van Sint Maerten dat zij zelf gemaakt had.
Liesbeth du Mee hoort in het rijtje van de vrouwen, die belangrijk zijn geweest voor onze vereniging, en die ons de laatste jaren zijn ontvallen, zoals Lous de Raadt, Els de Bouter en Ineke van Bemmel. Haar artikelen en het beeld van Sint Maerten zorgen voor een blijvende herinnering.