Jaarrekening 2020 en 2021

Voor de ALV van a.s. woensdag 6 april zijn de financiële stukken beschikbaar.

Klik hier … voor de jaarrekening 2020 en klik hier … voor de jaarrekening 2021. Wellicht ten overvloede, maar hier … vindt u de agenda.

U komt toch ook aanstaande woensdag 6 april om 20.00 uur in Parochiecentrum ‘De Mantel’ achter de St Maartenskerk in Maartensdijk?

Na twee jaar weer een Algemene Ledenvergadering

Met groot genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 op woensdag 6 april om 20.00 uur in Parochiecentrum ‘De Mantel’ achter de St Maartenskerk in Maartensdijk.

Belangrijk onderdeel van de vergadering is het aantal vacatures in onze vereniging, dat tijdens de Coronacrisis niet kon worden opgelost. In de nieuwsbrief van 23 maart 2022 vindt u een oproep voor vrijwilligers; de ALV biedt u een prachtige gelegenheid om u geheel vrijblijvend te oriënteren op vrijwilligerswerk dat past bij uw interesses én bij uw agenda. De volledige agenda vindt u hier …

Na de pauze krijgt u een presentatie over de manieren waarop we onze geschiedenis voor iedereen toegankelijk willen maken via ons tijdschrift St Maerten en onze beeldbank met de fotocollectie en de verhalen van Koos Kolenbrander. Onze archiefvrijwilligers zullen u kennis laten maken met een paar prachtige stukjes geschiedenis, die in Coronatijd aan het licht kwamen. Zoals het verhaal van het orgel van Blauwkapel …

 

Gelukkig Nieuwjaar


Het bestuur wenst alle leden van de Historische Vereniging Maartensdijk een gezond 2022.
De afgelopen twee jaar worden ongetwijfeld historisch door de pandemie. We wensen u toe dat 2022 historisch wordt door de overwinning op het virus en het einde van de ‘social distancing’.

Zodra de beperkingen het toelaten zal het bestuur uiteraard een Algemene Ledenvergadering organiseren; onze hoop is gevestigd op dit voorjaar. In 2022 zullen we verder sowieso aandacht besteden aan het 35-jarig bestaan van onze vereniging. Via deze nieuwsbrief zullen wij u daarover informeren.
Landelijk zullen er tal van activiteiten zijn rond de herdenking van het Rampjaar 1672. U kunt alle activiteiten volgen op de website van het Platform Rampjaarherdenking.
Het Rampjaar heeft ook ingrijpende en vreselijke gevolgen gehad voor de kernen van De Bilt en met name Maartensdijk en Westbroek. Het Onlinemuseum De Bilt heeft daar al e.e.a. over gepubliceerd. Ook in St Maerten kunt u daar t.z.t. een artikel over verwachten.
Naast landelijke activiteiten zullen er daarom ook interessante lokale activiteiten te volgen zijn. Wij houden u op de hoogte.

St Maerten 61 is uit

Ruim voor de feestdagen krijgen onze leden weer een nieuwe editie van ons tijdschrift St Maerten. Met oude en recente geschiedenis en heel veel extra’s op de website.

Centraal in dit nummer staat de landinrichting van het Noorderpark tussen 1985 en 2013.
Recente – en nog altijd actuele – geschiedenis in een uitgebreid artikel van Frank Klok.
Zo recent dat we op de website een aparte aanvulling hebben met interviews over deze periode en zo actueel dat we alle lezers graag in staat stellen om eigen ervaringen met de landinrichting en het Noorderpark met ons te delen.
Op de website is daarvoor een speciale reactie-pagina ingericht.

Nummer 61 van St Maerten bevat in de eerste plaats een mooie hommage aan één van de oprichtsters van de Historische Vereniging Maartensdijk: Els de Bouter. Els is dit jaar overleden en wij eren haar met een artikel over haar historische archief van Groenekan. Frank Klok schreef een prachtige biografie op deze website, met tekeningen van haar eigen hand.
Verder een prachtig artikel van Kees Floor over een militaire oefening in 1881 in Blauwkapel, Groenekan en Achttienhoven. Het is een van de weinige oefeningen, waarin de verdediging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (ons Werelderfgoed!) werd getest.
Wouter van Dijk, collectiebeheerder van het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, beschrijft een fascinerende archiefvondst: de chirograaf van Westbroek. De chirograaf stamt uit 1515 en in St Maerten leest u wat een chirograaf is en waarom deze uniek is …
In deel 2 over de brandweer van Achttienhoven en Westbroek beschrijven Martin Groot en Jan Maasen historische branden in Westbroek. Lees over brandstichting en boerderijbranden; en kijk op de website naar bijzondere filmopnamen van hooibranden in Westbroek.