Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei vanaf 20 uur

De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel, gevolgd door een lezing van Sander Wassing over eendenkooien.

Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, 3738 VB Maartensdijk
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ledenvergadering van 6 april 2022
 4. Terugblik afgelopen periode / Huisvesting
 5. Financieel jaarverslag 2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur heeft mevrouw Conny Holdinga bereid gevonden om de vacature secretaris te vervullen en stelt voor haar als bestuurslid te benoemen.
  Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de
  voorzitter.
 9. Begroting 2023
 10. Kiezen kascommissie
 11. Sluiting vergadering

Na afloop van het huishoudelijk deel van de vergadering volgt er een presentatie van Sander Wassink over Eendenkooien.

St Maerten 64 is uit

Sint Maerten nummer 64, het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk is uit en ligt zowel in de bus van de abonnees als in de schappen van de gebruikelijk verkoopadressen.

Dit keer met drie prachtige artikelen, waarvan er een zeker zal bijdragen aan uw beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog, het tweede inzicht geeft in het culturele leven van Groenekan op het vroegere Koninginnedag en het derde een inventarisatie is van de bedrijven die ooit een plek vonden op het bedrijventerrein Maartensdijk.

De eerste bijdrage gaat over Kamp IX, waar groepen van 42 meisjes tussen 1942 en 1944 in onze oude gemeente Maartensdijk, gedurende een half jaar, werden geïndoctrineerd met het nationaalsocialisme.

Daarna ‘uit het culturele leven van Groenekan’, een verhaal dat gaat over het beroemde Oranjecabaret van dit dorp. De jaarlijkse Oranjefeesten van Groenekan werden van 1959 tot en met 1965 opgeluisterd met een cabaretvoorstelling ‘Voor Groenekan, door Groenekan, over Groenekan’.

OMDB-redacteur Jacques Reijniers beschrijft het industrieterrein van Maartensdijk. Plastics, kartonnen doosjes, inkt, paperclips en koek werden op de Industrieweg geproduceerd. Alle bedrijven komen aan bod, maar de meeste aandacht gaat uit naar de fabricage van verpakkingsmachines bij ’Metaverpa op industrieterrein Maartensdijk’

Sint Maerten 64 begint echter met een verwijzing naar de plaatsing op 6 november 2022 van eenentwintig Stolpersteine (struikelstenen) bij zes adressen in Westbroek en (voorheen) Achttienhoven. Het initiatief voor de Westbroekse struikelstenen leidde tot een bijzonder contact van Karien Scholten met een van de nabestaanden van de ondergedoken Irma en Willi Leopold, mevrouw Sheryl Abbey.

Nieuwsgierig geworden? Leden van de HVM ontvangen het blad binnenkort thuis. Vanaf half mei is het tijdschrift St. Maerten nummer 64 te koop voor € 6. bij de Bilthovense Boekhandel, Readshop De Bilt, Kapper Hans in Maartensdijk, Firma van de Neut in Groenekan en Molen De Kraai in Westbroek.
Of neem een abonnement voor € 17,50 info@historischeverenigingmaartensdijk.nl .

St Maerten 63 komt er aan

Onze vereniging werd op 7 oktober jl precies 35 jaar geleden opgericht. Het 63e nummer van St Maerten is daarom een jubileumnummer. Dat nummer krijgt een feestelijk tintje, omdat alle leden en relaties er een cadeautje bij krijgen.

Op de afbeelding ziet u de kaart van Oostveen (Maartensdijk), waarvan een kopie in de hal van het gemeentehuis in Bilthoven hangt (de ‘gemeentehuiskaart’). Oorspronkelijk hing de kaart in het gemeentehuis van Maartensdijk; deze kaart is nu opgeslagen in het RHC Vecht en Venen in Breukelen. Deze kaart van 1,4 bij 3,7 meter (!) is nu leesbaar afgedrukt in een hanteerbaar formaat van 28 bij 70 cm. Het is een prachtig object om in te lijsten. Abonnementhouders van St Maerten krijgen deze reproductie cadeau. De kaart is (samen met het tijdschrift) vanaf 9 december 2022 te koop voor € 7,50.

De gemeentehuiskaart

In het tijdschrift St Maerten nummer 63 wordt deze kaart beschreven door Kees Floor. De gemeentehuiskaart uit de 18e eeuw diende voor het bijhouden van de grondboekhouding van Oostveen (later Maartensdijk) en vermeldt daarvoor van alle percelen de grootte, de naam van de eigenaar of eigenares, eventuele bebouwing en een ‘kadastraal nummer’.
De kaart werd door de opdrachtgevers als broddelwerk beschouwd en Kees Floor slaagt er in om van de geschiedenis van een landkaart een boeiend verhaal te maken.

De laatste pastoor van Westbroek

In dit nummer ook een uitgebreid verhaal over de laatste pastoor van Westbroek, die door de reformatie niet alleen zijn kerk, maar ook zijn status en inkomen verloor. Het verhaal is gebaseerd op een archiefvondst van Anne Doedens, die in delen beschreven is bij het Online Museum De Bilt. Samen met Tonneke Wilmink is er nu een samenhangend verhaal geschreven waarin deze ‘laatste pastoor’ wordt geschetst tegen de achtergrond van zijn tijd (ruwweg de periode van 1550 tot 1600).

De fabriek van Achttienhoven

Het derde artikel is van de hand van Karien Scholten en Jacques Reijniers. Opeenvolgende bedrijven vonden in de loop van de afgelopen 120 jaar voor korte of lange tijd een onderkomen in het fabrieksgebouw aan de Dr Welfferweg in Achttienhoven. In de volksmond wordt het pand daarom onder meer ‘de zuivelfabriek ’of ‘het landbouwhuis’ of ‘de Gruno’ of ‘Welschen’, genoemd. Het maakt deel uit van de geschiedenis van Achttienhoven en Westbroek. Het is daarom in meerdere opzichten industrieel erfgoed en hopelijk zal het gebouw ook binnen afzienbare tijd het predicaat ‘gemeentelijk monument’ mogen voeren.

Tijdschrift en poster zijn te koop bij de vertrouwde adressen: kapper Hans Stevens in Maartensdijk, Fa van der Neut in Groenekan, Molen de Kraai in Westbroek (woensdag en zaterdag), Bilthovense Boekhandel in Bilthoven en The Readshop in De Bilt.

Fotoboeken van Wout van Winssen online

Maartensdijk heeft Koos Kolenbrander en Westbroek heeft – inmiddels overleden – Wout van Winssen. Hij heeft op een heel persoonlijke manier de geschiedenis van Westbroek vastgelegd in 13 fotoboeken. Deze fotoboeken staan sinds een paar weken in onze beeldbank. In de fotoboeken van Wout van Winssen staan talloze foto’s van schoolklassen, verenigingen en festiviteiten in Westbroek. De boeken bieden daarmee een prachtig inkijkje in Westbroek vanaf de tweede wereldoorlog tot nu.
Helaas is het nog niet mogelijk om deze fotoboeken online volledig openbaar te maken. De privacywetgeving legt beperkingen op aan het online publiceren van recente portretten en foto’s.
WoutvanWinssenBoek1
Belangstellenden kunnen de gedigitaliseerde fotoboeken wél inzien in de Raadtkamer van de Historische Vereniging.U kunt daarvoor een afspraak maken met de archiefgroep van onze vereniging: archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl of telefonisch met 06-22274054.