Werelderfgoed in Maartensdijk e.o.

Waarschijnlijk bent u sowieso wel trots op de geschiedenis van uw woonplaats, maar sinds deze maand hebt u daar een extra reden voor: op 26 juli is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van Unesco.
Op het grondgebied van de voormalige gemeenten Westbroek, Achttienhoven en Maartensdijk zijn maar liefst vijf forten gebouwd, die nu de status van werelderfgoed hebben. Als we de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht meerekenen, staan er 10 van de 45 forten van de NHW binnen fietsafstand van onze woonplaats. Ze staan op dezelfde lijst als de Taj Mahal, de Chinese Muur en het Alhambra. Om maar wat te noemen…

In 1996 nam UNESCO de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst op. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt opgenomen als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.
Samen vormen zij het werelderfgoed De Hollandse Waterlinie, een compleet monument van verdediging van het land met water als bondgenoot.
Het toekennen van de UNESCO Werelderfgoed status is een kroon op het werk van velen. De UNESCO-status van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een soort Michelinster voor het erfgoed.

U heeft alle reden om trots te zijn op ‘onze’ forten. Ze zijn onlosmakelijk onderdeel van ons landschap en van onze geschiedenis. Door de werelderfgoedstatus zijn we er van verzekerd dat er goed voor de forten gezorgd gaat worden, dat ze allemaal een goede culturele of recreatieve bestemming krijgen én dat ons mooie, cultuurhistorische landschap goed beschermd wordt.
Naast een reden voor trots, ook een reden voor dankbaarheid.

Meer weten over ‘onze’ forten?
Klik hier .. voor een uitgebreid artikel op deze website.

Memoriekaart ca 1880, Fort Ruigenhoek. Bron: Kenniscentrum Waterlinies.

Het was te lang stil …

Door de corona-omstandigheden heeft u twee maanden niets van ons gehoord. Inmiddels is Nederland weer grotendeels van het slot, maar de nabije toekomst blijft toch onzeker.
het was stil, omdat we twee maanden geen nieuwsbrief hebben verstuurd, maar we hebben niet al die tijd stilgezeten. Er zijn een paar zaken waar we u even over willen bijpraten …


Els de Bouter, 1935-2021

Op 5 juni 2021 is Els de Bouter overleden in Bosch en Duin. Els de Bouter heeft met een aantal anderen (onder meer de vorig jaar overleden Lous de Raadt) aan de wieg gestaan van onze Historische Vereniging. Els verdient een plaats in onze herinnering om wat ze betekend heeft voor onze vereniging, maar ook voor de geschiedschrijving over Groenekan.

Els heeft het overgrote deel van haar leven in Groenekan gewoond en ze had van jongs af aan historische belangstelling. Haar werkzame leven heeft ze doorgebracht als ’teken en schilderjuf’ en bibliothecaresse op de Werkplaats in Bilthoven.
In haar vrije tijd heeft Els onder meer een omvangrijk archief samengesteld met wetenswaardigheden over Groenekan. Haar collectie is in 2012 ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, waar het materiaal nu voor iedereen toegankelijk is.


Onderzoek

De archiefwerkgroep van onze vereniging heeft in Coronatijd regelmatig vragen gekregen van leden en niet-leden over woonhuizen, boerderijen, familienamen en familierelaties. Daarnaast waren er vragen over tolgaarders, smeden, schilderijen en zelfs over de specie van de kerk van Westbroek. De leden van de werkgroep hebben met veel plezier onderzoek gedaan en in een aantal gevallen verrassend gedetailleerd antwoord gegeven aan de vragensteller. Tenminste twee vragen leverden zulke verrassende antwoorden op dat nu gekeken wordt of er mogelijk een publicatie in ons tijdschrift St Maerten in zit.
Aarzel niet om uw vragen – liefst via het contactformulier op onze website – te stellen. De werkgroep heeft veel plezier in deze onderzoekjes.


Archief en beeldbank

Het werk aan de beeldbank van de historische vereniging heeft Coronavertraging opgelopen omdat de werkgroepbijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Daarmee is ook de digitalisering van de artikelen van Koos Kolenbrander vertraagd. Begin juli hebben wij de draad weer opgepakt.

Klik hier … om het verhaal links op de foto te kunnen lezen.

Het werk van een andere dorpshistoricus.- Wout van Winssen uit Westbroek – levert ondertussen stof voor een nieuw project. We hopen in het najaar van 2021 zijn dertien historische fotoalbums over Westbroek digitaal toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Omdat er heel veel fotomateriaal van (inmiddels) oudere Westbroekers in de albums staat, wordt de collectie waarschijnlijk beperkt openbaar.

De archiefwerkgroep komt elke 1e en 3e woensdagochtend (10 – 12 uur) van de maand bijeen in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis van Maartensdijk. Kom eens langs of neem contact op via het contactformulier. De werkgroep kan nog steeds versterking gebruiken.


Samenwerking met het Onlinemuseum De Bilt

We zijn heel blij met de goede contacten met het onlinemuseum. Met OMDB-auteur Jacques Reijniers (aandachtsgebied ‘industrieel erfgoed en bedrijven’) is het idee ontstaan om op de HVM-website een dossier te openen over industriële ‘maakbedrijven’ in de oude gemeente Maartensdijk.
U vindt zijn korte verhalen uiteraard op de OMDB-website (klik hier …), maar er is ook een artikel voor St Maerten in voorbereiding en straks ook ‘longreads’ en foto’s op onze website.


St Maerten

De redactie van St Maerten is al bezig met de voorbereiding van het decembernummer van ons historisch tijdschrift over alle kernen van onze oude gemeente Maartensdijk.
Het meinummer is goed ontvangen (en goed verkocht); er zijn nog losse nummers te koop via het secretariaat.

Het artikel over Rustenhoven door Geert Boorsma heeft verschillende reacties opgeleverd. Een van deze reacties (afkomstig van de heer G.V. Boumeester) is terug te vinden op onze website; klik hier … voor extra informatie bij St Maerten nummer 60.
In het jubileumjaar 2022 gaat de redactie van St Maerten zeker aandacht besteden aan de mensen die bij de oprichting een grote rol hebben gespeeld. Zie ook de mededeling over het verscheiden van Els de Bouter.


Activiteiten en bestuur

Ook het bestuur is op zoek naar versterking. We willen graag weer activiteiten en excursies gaan organiseren (‘Corona volente’). Daarnaast zijn wij ook op zoek naar opvolging voor onze secretaris.
Geïnteresseerden in een bestuursfunctie bij een kleine, maar levendige historische vereniging kunnen voor informatie terecht bij de voorzitter (tel 06-53524544); vertrouwelijkheid gegarandeerd.
Volgend jaar bestaat onze vereniging 35 jaar. Op initiatief van Tonneke Wilmink en Frank Klok zijn de voorbereidingen voor het jubileumjaar al in gang gezet.
Wellicht vormt dit jubileum voor u een extra aanleiding om mensen in uw naaste omgeving een lidmaatschap cadeau te doen?


16 juli 2021
Bestuur, archiefwerkgroep en redactie.

Een verhaal voor 4 en 5 mei

Het verhaal van de families Friedheim en Nesna uit Hollandsche Rading geeft een indrukwekkend voorbeeld van Jodenvervolging en burenhulp.
Evert Theunissen en Douwe Tijsma publiceerden dit verhaal in St Maerten 60 voor de Stichting Struikelstenen De Bilt. Dankzij RTV De Bilt en Douwe Tijsma werd dit verhaal ook vastgelegd in een korte documentaire. Kijk hier naar dit bijzondere verhaal.

St Maerten nummer 60 komt er aan

Officieel is het een mei-nummer, maar dit jaar is de eerstvolgende editie van St Maerten al in de loop van april beschikbaar.
Centraal staat een prachtig uitgebreid artikel van Geert Boorsma over buitenplaats Rustenhoven. Achttien bladzijden tekst en foto’s over meer dan 600 jaar geschiedenis. En op onze website nog heel veel extra’s; onder meer een film uit de tijd dat Bert Bolle eigenaar was van Rustenhoven.
Daarnaast een mooi historisch onderzoek van Kees Floor over de grenzen van Maartensdijk. En – omdat het een mei-nummer is – twee verhalen over de tweede wereldoorlog in onze oude gemeente: struikelstenen in Hollandsche Rading (door Evert Theunissen en Douwe Tijsma) en een bizar spionageverhaal (Jochem Botman).
Voor de extra’s klikt u hier ….

Leden van de Historische Vereniging krijgen het blad thuisbezorgd.
Voor verkoopadressen klikt u hier …