Henk Zandvliet won het boek

In het vorig bericht kondigden wij de loting aan van het boek ‘Hier is het gebeurd’ van Ad van Liempt en Rolf Baas. Een boek met foto’s en tekst over 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan.
De loting is ‘blind’ uitgevoerd door Geert Boorsma, die zichzelf sindsdien ‘De goedkoopste Notaris’ noemt. Het lot viel op de heer Henk Zandvliet uit Bilthoven; bij velen wellicht bekend als fractievoorzitter GroenLinks in De Bilt.

Hier is het gebeurd

Onze vereniging kent nog een aantal leden met eigen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Voor de meesten van ons geldt inmiddels dat ze het moeten doen met verhalen of bezoeken aan de plekken ‘waar het gebeurde’.
In deze Coronatijd zijn die bezoeken aan allerlei beperkingen onderhevig. Dat is in het zicht van de 76e Bevrijdingsdag jammer, omdat een bezoek aan zo’n ‘plek waar het gebeurde’ je altijd extra bewust maakt van de gruwelen van die verschrikkelijke oorlog.

Misschien is dat wel de reden waarom Ad van Liempt en Rolf Baas een boek hebben gemaakt met 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan. Met tekst en (historische en actuele) foto’s, zodat we vanuit onze stoel nog even op een aantal van die bijzondere plekken kunnen zijn.

Westbroek is één van de plekken, die in het boek zijn opgenomen. De verschrikkelijke Bevrijdingsdag van Westbroek is zo’n gruwelijke gebeurtenis, die extra binnenkomt als je voor het herdenkingsmonument bij de NH Kerk in Westbroek staat.

Als u hier … klikt, kunt u een indruk krijgen van de opzet van ‘Hier is het gebeurd’.
Het boek is uiteraard gewoon verkrijgbaar via uw plaatselijke boekhandel.

Van de uitgever kregen we een presentexemplaar dat we mogen verloten onder de leden van de Historische Vereniging Maartensdijk.
Stuur voor 31 maart een email (met uw naam en telefoonnummer) aan boek@historischeverenigingmaartensdijk.nl en u dingt mee naar dit bijzondere herdenkingsboek.
De winnaar maken we bekend in de volgende digitale nieuwsbrief. De loting wordt verricht onder het toeziend oog van onze eminence grise de heer Geert Boorsma, bijgenaamd ‘de notaris’.

Lintje voor Marten Mobach

Op vrijdag 18 december ontving ons lid Marten Mobach op 101-jarige leeftijd het Mobilisatie Oorlogskruis. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Lees hier … het verslag van de uitreiking door minister Bijleveld in het AD.
“Mobach treedt in september 1940 toe tot de marechaussee, op dat moment onder bevel van de Duitsers. In 1943 komt hij in Westbroek terecht, ter vervanging van de gemeentelijke veldwachter. Het verzet vraagt hem zich bij hen aan te sluiten, waarna hij de informatie die hij als marechaussee krijgt, deelt om voedsel voor de onderduikers en wapens voor de ondergrondse buit te maken.”
Marten Mobach is lid van onze vereniging en hij heeft zijn herinneringen ook opgeschreven voor ons tijdschrift St Maerten. Klik hier … voor zijn verhaal. In 2010 schreef hij zijn autobiografie.
Klik hier … voor een artikel uit de Vierklank ter gelegenheid van zijn 100 verjaardag.

Marten Mobach en minister Bijleveld
(foto AD)

Wij feliciteren Marten van harte met deze late, maar welverdiende onderscheiding voor zijn verdiensten voor ons land. Wat ons betreft is het zeker ook een dank voor zijn bijdrage aan het verzet in onze oude gemeente.