Vereniging

Doel van de vereniging

De Historische Vereniging Maartensdijk stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken.
Om dit doel te bereiken doet de vereniging het volgende:

  • Uitgeven van het tijdschrift St. Maerten (meer … over het tijdschrift)
  • Digitaal ontsluiten van de collectie foto’s en artikelen (meer … over de beeldbank)
  • Organiseren van lezingen en excursies (meer over activiteiten)

Ook kent de vereniging enkele werkgroepen namelijk:

  • Redactie St. Maerten
  • Archiefwerkgroep
  • Activiteitencommissie
  • Werkgroep Open Monumentendag

Lidmaatschap

Voor informatie over en opgave als lid van de Historische Vereniging kan men zich wenden tot Ed van Zijl, penningmeester@historischeverenigingmaartensdijk.nl
De contributie bedraagt (minimaal) € 17,50,- per jaar.
Het gironummer van de Historische vereniging is NL47RABO0359417868 t.n.v. Historische Vereniging Maartensdijk.

Bestuur  

Voorzitter: Theo van Oijen
Secretaris: Conny Holdinga
Penningmeester: Ed van Zijl
Algemeen lid: Baldine van den Bosch
Kees Dorrestijn

Contact: klik hier …

Activiteiten

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift “St Maerten” met artikelen van uiteenlopende historische aard.
Tien keer per jaar verschijnt onze digitale Nieuwsbrief met verenigingsnieuws, historisch nieuws en aankondigingen. Alle activiteiten worden op de website en via nieuwsbrief aangekondigd.
Eenmaal per jaar wordt statutaire ledenvergadering gehouden. Het meest actuele financiële verslag (2020 en 2021) vindt u hier …. De verslagen die eerder zijn verschenen kunt u opvragen via info@historischeverenigingmaartensdijk.nl.

Rechtspersoonlijkheid en A.N.B.I.-status

De Historische Vereniging Maartensdijk werd opgericht tijdens een vergadering op 7 oktober 1987 in het dorpshuis “De Groene Daan” in Groenekan. De officiële akte van oprichting is op 24 maart 1988 gepasseerd bij notaris mr. J.P. Dierkens Schuttevaer in Utrecht.
De Historische vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40480970. De vereniging is sinds 16 oktober 2018 aangemerkt als culturele A.N.B.I. (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder het RSIN nummer 8059-04-207. Een A.N.B.I. is door de inspecteur van de belastingdienst goedgekeurd. Het voordeel  van schenken aan instellingen met een dergelijke verklaring is dat uw gift  (geheel of gedeeltelijk) in mindering gebracht kan worden op uw belastbaar inkomen. Wij hopen dat u bij uw donaties ook denkt aan onze vereniging. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de vereniging zijn gemaakt, worden vergoed.