Een lidmaatschap cadeau!

Hartelijk dank voor uw bereidheid om een nieuw lid aan te brengen. Onderaan leest u nog een keer het ‘waarom’ van deze actie.
We proberen het voor u zo makkelijk mogelijk te maken. U hoeft slechts twee dingen te doen.

Vul onderstaand contactformulier in én maak € 17.50 over naar
NL47 RABO 0359 4178 68 ten name van Historische Vereniging Maartensdijk
onder vermelding van ‘cadeaulid’.

Na ontvangst van de contributie krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging én het prachtige geschenkboek ‘Tien eeuwen Maartensdijk’. Zo kunt u aan de ontvanger ook echt een materieel cadeautje uitreiken.
Als u een datum van overhandiging heeft ingevuld, nemen wij pas daarna contact op met de ontvanger om aanvullende gegevens (zoals een e-mailadres voor de nieuwsbrief) op te vragen.

    Waarom dit cadeau?

    Onze historische vereniging is springlevend, maar de leden verouderen en daarmee loopt het ledental helaas langzaam terug. Door middel van een cadeaulidmaatschap hopen we ook structureel meer leden te krijgen.
    Meer leden, zodat we meer onderzoek kunnen doen, een nog dikker tijdschrift kunnen uitbrengen, onze website goed kunnen onderhouden, onze archieven verder kunnen digitaliseren, mooie lezingen kunnen organiseren en nog meer activiteiten waar we nu niet aan toekomen.

    Bedankt dat uw onze gezamenlijke geschiedenis aan anderen cadeau wilt geven.