Tijdschrift

Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk

De Historische Vereniging Maartensdijk (opgericht op 7 oktober 1987) stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken.
Om dit doel te bereiken geeft de vereniging – onder meer het tijdschrift St. Maerten uit. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar en bevat toegankelijke artikelen over de lokale geschiedenis van Maartensdijk en omstreken van de hand van lokale (professionele en amateur-) historici.

Redactie
Frank Klok, Groenekan
Geert Boorsma, Hollandsche Rading
Henric de Jong Schouwenburg, Groenekan
Tonneke Wilmink, Groenekan
Karien Scholten, Westbroek
Piet Haring, Bilthoven

Verspreiding
Leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift. Klik hier … voor meer informatie over de vereniging en de contributie.

Nieuwe nummers zijn ook los te koop bij
Kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk
Winkel van der Neut, Groenekanseweg 5, Groenekan
Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven

Oude nummers zijn (deels) nog los te koop bij het secretariaat van de vereniging, dat te bereiken is via email: info@historischeverenigingmaartensdijk.nl .

Inhoud
De Historische Vereniging Maartensdijk maakt alle nummers van het tijdschrift toegankelijk via deze website. De volledige inhoudsopgave van alle artikelen in St Maerten (sinds het eerste nummer in 1988) vindt u in de zoektabel. Klik hier … voor de inhoudsopgave.